H u v i t e g e v u s e   j a   N o o r s o o t ö ö   S A  


Alanud on registreerimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Muraste Koolis toimuvasse EELKOOLI

Tegusat ja huvitavat koolivaheaega ning toredat suvepuhkust!

Juulikuus Harku valla Huvikooli töötajad puhkavad. Info uue õppeaasta huviringide valikutega ja tunniplaani kohta avaldatakse kodulehel augustikuu jooksul. Eelkooli gruppidesse Tabasalus ja Muraste Koolis on registreerumine meie kodulehe kaudu avatud vabade kohtade olemasolu korral ka suvekuudel.

Kuidas käib registreerumine ja lepingute sõlmimine?

Registreerimine huviringidesse on jooksvalt avatud ning käeosoleva õppeaasta tunniplaani leiate meie kodulehelt. Tutvuge huviringide valikuga ning registreerige laps meie kodulehe kaudu. Selleks täitke sooviavalduse ankeet, peale registreerimist koostatakse Teie esitatud andmete põhjal õppeleping (klikkige ikoonil „Koosta leping“). Leping ilmub PDF-failina, mille saate salvestada ning mis saadetakse automaatselt Teie lepingus märgitud e-posti aadressile. Lepingu saate allkirjastada kas digitaalselt ning saata meile e-postiga või printida välja kahes eksemplaris ning viia allkirjastatult Harku valla Huvikooli postkasti, mis asub Tabasalu Spordikompleksi fuajees teadetetahvli kõrval. Huviringide ja pikapäeva hinnakirja ning täpsema kirjelduse leiate meie kodulehelt. Paberil allkirjastatud lepingud saadetakse lapsevanemale tagasi õpilase kaudu, digitaalselt allkirjastatud lepingud lapsevanema poolt antud e-posti aadressile.


Tutvustav klipp meie huviringidest