HUVIRINGIDESSE REGISTREERIMISE TINGIMUSED


Huviringi toimumine

Huviringi tegevus toimub vastavalt tunniplaanile, mille leiate kodulehelt www.huviringid.ee.
Huviringid alustavad igal õppeaastal tööd septembris ja lõpetavad mais.
Koolivaheaegadel huviringide tegevust ei toimu.

Huviringi tasu

Huviringi tasu on kättesaadav hinnakirjas, mille leiate meie kodulehel www.huviringid.ee
Huviringi tasu ei sisalda riietuse ja vahendite soetamise, üritustel ja võistlustel osalemise ja muid täiendavaid kulusid.
Arved saadetakse registreerimisel märgitud lapsevanema e-posti aadressile tagantjärele ehk eelneva kuu eest. Huviringi tasu peab olema lapse esindaja poolt tasutud sihtasutuse arvelduskontole arvel märgitud tähtajaks.
Lapse puudumisel, sõltumata põhjusest, rahalist tasaarveldust puudutud tundide eest ei tehta.
Erandiks üle kahe nädala pikkused puudumised tervislikel põhjustel, millest lapsevanem on teatanud e-posti aadressile info@huviringid.ee
Juhul kui huviringi tund jääb ära juhendaja puudumise tõttu, tehakse tund järele, sobiva võimaluse puudumisel tehakse tasaarvestus.

Poolte õigused ja kohustused

Huvikoolil on õigus:
Arvata laps huviringi nimekirjast välja, kui lapse esindaja ei ole kahe või enama kuu eest tasunud huviringi tasu;
Muuta ühepoolselt huviringi tasu suurust, teatades sellest lapse esindajale vähemat kolm kuud ette.
Kui õppeaasta jooksul soovib laps/lapsevanem huviringi osalemisest loobuda, tuleb esitada Arno keskkonnas huvikoolist lahkumise taotlus vähemalt 1 kuu ette.

Lõppsätted

Laps on huviringi nimekirja arvatud peale lapse registreerimist kodulehel www.huviringid.ee kuni õppeaasta lõpuni.
Kui õppeaasta jooksul soovib laps/lapsevanem huviringi osalemisest loobuda, tuleb esitada Arno keskkonnas huvikoolist lahkumise taotlus vähemalt 1 kuu ette.
Isikuandmete töötlemise kohta leiab infot Huvikooli kodulehelt www.huviringid.ee leitavast andmekaitsetingimustest.