Kontakt

Pikapäevarühm

Pidu Registreerimine pikapäevarühmadesse 2018/2019 on avatud!

Hetkel on veel kohti TÜG 1c, 1d pikapäevarühma ja Harkujärve PK pikapäevarühma.Teiste rühmade kohad on nüüdseks täis! Kui Te soovite, on võimalik lisada laps pikapäevarühma ootenimekirja ning same pakkuda kohta kui keegi rühmas kohast loobub. Ootenimekirja lisamine on avatud samuti meie kodulehel. Kui lapsele pikapäevakohta ei jagunud, siis algklasside maja puhkenurka on laps ikka oodatud, samuti saab laps olla raamatukogus ning pikapäevasöögi võimalus on kõigile kiipkaardi omanikele sõltumata kohast pikapäevarühmas.

Pikapäevarühma ruumiplaani leiab laps algklasside maja teistel korrusel asuvast puhkenurgast. Esimeste klasside lapsed viib pikapäevarühma klassijuhataja.


Pikapäevarühm on Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Harkujärve Põhikoolis toimuv koolitundidele järgneva aja sisustamiseks mõeldud võimalus, mida peamiselt kasutavad 1.-4. klasside õpilased.

Pikapäevarühm Tabasalu Ühisgümnaasiumis alustab kell 12.00 ning kestab õhtul kella 17.00-ni. Harkujärve Põhikooli pikapäevarühm on avatud kell 13.00-16.00.

Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ja abi tunnis pooleli jäänud õppeülesannete tegemiseks ning koduste tööde täitmiseks, suunatakse õpilasi huviringidesse, tegeletakse käeliste tegevustega ning juhitakse õpilaste mängulist tegevust.

Vahetult pärast õppetundide lõppu kavandatakse vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida olenevalt ilmastikutingimustest sisustatakse kas õues või ruumis. Palun kindlustage, et lapsel on olemas ilmastikule vastav riietus, sest käime õues iga päev. Soojad ja mõnusad riided tagavad sinu lapsele toreda õueaja!

Iga kuu viimasel reedel toimub noortekeskuses kinopäev pikapäeva lastele.

Õppeaasta jooksul toimuvad mitmed vahvad sündmused - piparkooginädal, sõbrapäevadisko, vastlatrall, koolilõpufest ja piknik.

Rühmad moodustatakse klassipõhiselt, ühes rühmas on kuni 25 õpilast.

Piknik

Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus süüa sooja toitu iga päev vastavalt pikapäevatoidu kellaajale selles koolis. Pikapäevalõuna eest saadab arve vald vastavalt kooli pikapäevatoidu hinnakirjale ning toidukordade arvestamisega SA ei tegele. Pikapäevatoitu saavad süüa ka need lapsed, kes pikapäevatöös ei osale.

Pikapäevarühmade õpetajad Tabasalu Ühisgümnaasiumis 2018/2019:

1a, 1b Reelika Ojatamm reelika.ojatamm@huviringid.ee tel. 555 38 906
1c, 1d Kristiina Grünthal kristiina.grynthal@huviringid.ee tel. 555 38 176
2a, 2d Mendi Liiv, mendi.liiv@huviringid.ee tel. 564 91 096
2b, 2c Anneli Orumaa, anneli.orumaa@huviringid.ee tel. 555 39 224
3 ja 4 klassid Kati Eirand Tel. 555 38 320;
Ülle Tamm ylle.tamm@huviringid.ee tel. 554 37 75;
Ülle Urb ylle.urb@huviringid.ee tel. 580 52 143

Pikapäevarühmade õpetajad Harkujärve Põhikoolis 2018/2019:

Kalli Reimal kalli.reimal@huviringid.ee tel. 562 81 328

Pikapäevarühma päevakava Tabasalu Ühisgümnaasiumis:

12.00 - 12.45 kogunemine pikapäevarühma, puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused koolimajas
12.45 - 13.30 tegevused ja mängud õues (NB! oleme õues iga ilmaga!)
13.40 - 14.00 pikapäevasöök
14.00 - 15.00 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine
15.00 - 16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek
16.00 - 17.00 ühistegevused

Pikapäevarühma kuutasu on 7 eurot. Hind ei sisalda pikapäevatoitu.

Hommikune eelpikapäevarühm esimeste klasside lastele E-R 8.00-8.45 on tasuta ning sellesse registreerima ei pea!

Pikapäevarühma kodukord

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile pikapaev@huviringid.ee.