Kontakt

Pikapäevarühm

Pidu Pikapäevarühm on Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Harkujärve Põhikoolis toimuv koolitundidele järgneva aja sisustamiseks mõeldud võimalus, mida peamiselt kasutavad 1.-4. klasside õpilased.

Pikapäevarühm Tabasalu Ühisgümnaasiumis alustab kell 12.00 ning kestab õhtul kella 17.00-ni. Harkujärve Põhikooli pikapäevarühm on avatud kell 13.00-16.00.

Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ja abi tunnis pooleli jäänud õppeülesannete tegemiseks ning koduste tööde täitmiseks, suunatakse õpilasi huviringidesse, tegeletakse käeliste tegevustega ning juhitakse õpilaste mängulist tegevust.

Vahetult pärast õppetundide lõppu kavandatakse vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida olenevalt ilmastikutingimustest sisustatakse kas õues või ruumis.

Rühmad moodustatakse klassipõhiselt, ühes rühmas on kuni 25 õpilast.

Piknik

Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus süüa sooja toitu iga päev vastavalt pikapäevatoidu kellaajale selles koolis. Pikapäevalõuna eest saadab arve vald vastavalt kooli pikapäevatoidu hinnakirjale ning toidukordade arvestamisega SA ei tegele. Pikapäevatoitu saavad süüa ka need lapsed, kes pikapäevatöös ei osale.

Pikapäevarühmade õpetajad Tabasalu Ühisgümnaasiumis 2017/2018:

1a, 1d Mendi Liiv, mendi.liiv@huviringid.ee tel. 564 91 096 või 555 39 138
1b, 1c Anneli Orumaa, anneli.orumaa@huviringid.ee tel. 555 39 224
2a, 2b, 2c, 2d Kati Eirand Tel. 555 38 320; Ülle Tamm ylle.tamm@huviringid.ee tel. 554 37 75;
Ülle Urb ylle.urb@huviringid.ee tel. 580 52 143
3a, 3b Reelika Ojatamm reelika.ojatamm@huviringid.ee tel. 555 38 906
3c, 3d, 4a, 4b, 4c Kristiina Grünthal kristiina.grynthal@huviringid.ee tel. 555 38 176

Pikapäevarühmade õpetajad Harkujärve Põhikoolis 2017/2018:

Killi Raudberg killi.raudberg@huviringid.ee tel. 555 38 180
Kalli Reimal kalli.reimal@huviringid.ee tel. 562 81 328

Pikapäevarühma päevakava:

12.00 - 12.45 kogunemine pikapäevarühma, puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused koolimajas
12.45 - 13.30 tegevused ja mängud õues
13.40 - 14.00 pikapäevasöök
14.00 - 15.00 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine
15.00 - 16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek
16.00 - 17.00 ühistegevused

Pikapäevarühma kuutasu on 7 eurot. Hind ei sisalda pikapäevatoitu.

Hommikune eelpikapäevarühm esimestele klassidele on tasuta.

Pikapäevarühma kodukord

Lähema info saamiseks või osalemissoovi korral palume kirjutada aadressile pikapaev@huviringid.ee.