Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus

Huvitegevuse ja Noorsootöö SA tegeleb valla laste, noorte ja täiskasvanute huviharidusega, korraldab lastele ja noortele ning täiskasvanutele huviringe Harku vallas ning pikapäevarühma tööd Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Harkujärve Põhikoolis.

Harku valla poolt asutatud sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohaks on Harku vald, võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks.

Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutus korraldab pikapäevarühmade tööd Tabasalu ühisgümnaasiumis ja Harkujärve Põhikoolis, Harku valla Huvikooli alla kuuluvate huviringide tegevust ning alates jaanuarist 2016 Harku valla noortekeskuste tööd.

Sihtasutuse arengukava

Sihtasutus tegutseb avalikus huvides, kasumit mittetaotlevana, heategevusliku, eraõigusliku juriidilise isikuna.