H u v i t e g e v u s e   j a   N o o r s o o t ö ö   S A  


Infoks huviringide toimumise kohta!

Enamus meie huvikooli huviringid ja trennid toimuvad endiselt tavapärastel aegadel ka koolides kehtestatud distantsõppe perioodil.
Huviringide ja treeningute kohta, mille tegevus on ajutiselt peatatud, on saadetud lapsevanematele eraldi teavitused.
Haigusnähtude korral palume lastel tundi mitte tulla ja koju jääda! Samuti peaksid koju jääma need õpilased, keda Terviseamet on määratlenud lähikontaktsetena ning andnud korralduse isolatsioonis olla.
Huviringide tundides järgitakse kõiki hügieeninõudeid ja ettevaatusabinõusid.

Tugevat tervist kõigile!

Huvikooli maleringide õpilased osalesid Harjumaa meistrivõistlustel!

Harjumaa meistrivõistlused kiirmales toimusid 03.10.2020 Sakus. Meie huvikooli maleringidest osales võistlustel kokku 7 õpilast Harjumaa meistriks tütarlaste U10 võistlusklassis tuli Iris Vaher, kes õpib Tabasalu Ühisgümnaasiumi 3.b klassis. Tublisti esinesid võistlustel veel Sune Kask, Richard Riga, Siim Väli, Marten Linno, Robin Randla ja Kristofer Süvari (Harkujärve, Vääna-Jõesuu ja Muraste maleringide õpilased).

Registreerimine pikapäevarühmadesse on avatud!

Registreerimine 2020/2021 õppeaasta pikapäevarühmadesse Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Muraste koolis on avatud. Pikapäevarühmad on mõeldud 1.-4. klassi lastele ning lapse saate registreerida meie kodulehel valiku pikapäevarühm, registreerumine alt. Toredat algavat kooliaastat!

Kuidas käib registreerumine ja lepingute sõlmimine?

Registreerumine huviringidesse on jooksvalt avatud ning õppeaasta tunniplaani leiate meie kodulehelt. Tutvuge huviringide valikuga ning registreerige laps meie kodulehe kaudu. Selleks täitke sooviavalduse ankeet, peale registreerimist koostatakse Teie esitatud andmete põhjal õppeleping (klikkige ikoonil Koosta leping). Leping ilmub PDF-failina, mille saate salvestada ning mis saadetakse automaatselt Teie lepingus märgitud e-posti aadressile. Lepingu saate allkirjastada kas digitaalselt ning saata meile e-postiga või printida välja kahes eksemplaris ning viia allkirjastatult Harku valla Huvikooli postkasti, mis asub Tabasalu Spordikompleksi fuajees teadetetahvli kõrval. Huviringide ja pikapäeva hinnakirja ning täpsema kirjelduse leiate meie kodulehelt. Paberil allkirjastatud lepingud saadetakse lapsevanemale tagasi õpilase kaudu, digitaalselt allkirjastatud lepingud lapsevanema poolt antud e-posti aadressile.

Tutvustav klipp meie huviringidest