H u v i t e g e v u s e   j a   N o o r s o o t ö ö   S A  


Pikapäevarühmad alustavad taas 3. maist 2021

alates 3. maist kuni õppeaasta lõpuni toimetavad taas pikapäevarühmad. Tuletame siiski meelde, et võimalikult hea hajutatuse tagamiseks on pikapäevarühmad avatud vajaduspõhiselt ehk lapsed, kellel puudub vajadus oodata huviringi, bussi või lapsevanemat võiksid peale kooli koju minna.

Täpsustavate küsimuste korral palume saata kiri info@huviringid.ee.

Huvitegevus ja treeningud alates 26. aprillist

Alates 26. aprillist alustame enamuste sporditreeningutega välitingimustes, vanematele saadetakse konkreetse trenni kohta täpne info ja treeningute kellaajad meili teel. Need huviringid, mille tegevust ei saa välitingimustes läbi viia ning tegevus on üle viidud virtuaalkeskkondadesse, jätkavad esialgu veel tegevust distantsilt. Vastavalt riiklikele piirangutele pole siseruumides rühmaviisiline huvitegevus esialgu veel lubatud ja seetõttu meie huvikooli huviringe koolides ja lasteaedes ei toimu.

Täpsustavate küsimuste korral palume saata kiri info@huviringid.ee.

Unicorn Squad tüdrukute tehnoloogiaringi kursus alustab Tabasalus ja Murastes

Kohad gruppidesse on täitunud! Huviringi kursus alustab esimesel võimalusel kontaktõppe taastumisel.
Võimalik on registreeruda ootelehele meie kodulehel asuva sooviavalduse kaudu.


Alustame tüdrukute tehnoloogiakursuse gruppidega Tabasalus ja Murastes. Huviringi 10ne nädalasel kursusel näidatakse tüdrukutele, et tehnikaga tegelemine ei ole midagi ülemäära keerulist ja see on tegelikult hoopis tore. Tehakse palju praktilisi ülesandeid, kus osalejad saavad kõiksugu tehnikavidinaid ise uurida, proovida, katsuda ja katsetada.

Kevadise kursuse tundide teemad on füüsika, elekter ja elektroonika, droonid, robootika, progemine, keskkond, audio ja visuaal.
Rohkem infot kodulehel ringide kirjelduse alt. Registreerimine gruppidesse on avatud kodulehel oleva sooviavalduse kaudu.Huvikooli maleringide õpilased osalesid Harjumaa meistrivõistlustel!

Harjumaa meistrivõistlused kiirmales toimusid 03.10.2020 Sakus. Meie huvikooli maleringidest osales võistlustel kokku 7 õpilast Harjumaa meistriks tütarlaste U10 võistlusklassis tuli Iris Vaher, kes õpib Tabasalu Ühisgümnaasiumi 3.b klassis. Tublisti esinesid võistlustel veel Sune Kask, Richard Riga, Siim Väli, Marten Linno, Robin Randla ja Kristofer Süvari (Harkujärve, Vääna-Jõesuu ja Muraste maleringide õpilased).

Registreerimine pikapäevarühmadesse on avatud!

Registreerimine 2020/2021 õppeaasta pikapäevarühmadesse Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Muraste koolis on avatud. Pikapäevarühmad on mõeldud 1.-4. klassi lastele ning lapse saate registreerida meie kodulehel valiku pikapäevarühm, registreerumine alt. Toredat algavat kooliaastat!

Kuidas käib registreerumine ja lepingute sõlmimine?

Registreerumine huviringidesse on jooksvalt avatud ning õppeaasta tunniplaani leiate meie kodulehelt. Tutvuge huviringide valikuga ning registreerige laps meie kodulehe kaudu. Selleks täitke sooviavalduse ankeet, peale registreerimist koostatakse Teie esitatud andmete põhjal õppeleping (klikkige ikoonil Koosta leping). Leping ilmub PDF-failina, mille saate salvestada ning mis saadetakse automaatselt Teie lepingus märgitud e-posti aadressile. Lepingu saate allkirjastada kas digitaalselt ning saata meile e-postiga või printida välja kahes eksemplaris ning viia allkirjastatult Harku valla Huvikooli postkasti, mis asub Tabasalu Spordikompleksi fuajees teadetetahvli kõrval. Huviringide ja pikapäeva hinnakirja ning täpsema kirjelduse leiate meie kodulehelt. Paberil allkirjastatud lepingud saadetakse lapsevanemale tagasi õpilase kaudu, digitaalselt allkirjastatud lepingud lapsevanema poolt antud e-posti aadressile.

Tutvustav klipp meie huviringidest