Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus

Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutus korraldab pikapäevarühmade tööd Muraste ja Tabasalu Koolis ning Harkujärve Põhikoolis, Harku valla Huvikooli alla kuuluvate huviringide tegevust ning Harku valla noortekeskuste tööd. Harku valla poolt asutatud sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohaks on Harku vald, võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks. Noortekeskuste eesmärk on noorsootöö korraldamine ja vaba aja sisustamine. Noortekeskused asuvad Tabasalus ning Harkujärvel, noortetuba on avatud Vääna-Jõesuu Koolis.


Rohkem infot noortekeskuste kohta on kodulehel:www.noortekeskused.ee

Noortekeskuste arengukava

Sihtasutus tegutseb avalikus huvides, kasumit mittetaotlevana, heategevusliku, eraõigusliku juriidilise isikuna.