Pikapäevarühm

Pidu

REGISTREERUMINE SIIN!


Pikapäevarühmad alustavad tööd 4. septembril. Lapsed juhatab pikapäevarühma klassijuhataja.

Pikapäevarühm on Tabasalus, Murastes, Harkujärvel ja Vääna-Jõesuus toimuv koolitundidele järgneva aja sisustamiseks mõeldud võimalus, mida peamiselt kasutavad 1.-4. klasside õpilased.

Pikapäevarühm Tabasalu koolis alustab kell 12.00 ning kestab õhtul kella 16.00-ni. Esmaspäevast neljapäevani kell 16.00-17.00 on avatud vajaduspõhine pikapäeva valverühm. Reedeti pikapäeva valverühma ei ole ning pikapäevarühmad lõpetavad kell 16.00.
Pikapäevarühm Muraste koolis alustab 12.15 ja kestab õhtul kella 16.00-ni.
Pikapäevarühm Harkujärve koolis alustab 13.00 ja kestab õhtul kella 16.00-ni.
Pikapäevarühm Vääna-Jõesuu koolis alustab 12.30 ja kestab õhtul kella 16.00-ni.

Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ja abi tunnis pooleli jäänud õppeülesannete tegemiseks ning koduste tööde täitmiseks, suunatakse õpilasi huviringidesse, tegeletakse käeliste tegevustega ning juhitakse õpilaste mängulist tegevust.

Vahetult pärast õppetundide lõppu kavandatakse vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida olenevalt ilmastikutingimustest sisustatakse kas õues või ruumis. Palun kindlustage, et lapsel on olemas ilmastikule vastav riietus, sest käime õues iga päev. Soojad ja mõnusad riided tagavad sinu lapsele toreda õueaja!

Õppeaasta jooksul toimuvad mitmed vahvad sündmused - piparkooginädal, sõbrapäevadisko, vastlatrall, koolilõpufest ja piknik.

Rühmad moodustatakse Tabasalu koolis 1.-4.klasside õpilastest, Muraste, Harkujärve ning Vääna-Jõesuu koolis moodustatakse üks pikapäevarühm 1.-3. klasside õpilastele.

Piknik

Pikapäevarühma õpilasel on võimalus süüa sooja toitu iga päev vastavalt pikapäevatoidu kellaajale selles koolis. Pikapäeva toitlustamisega tegeleb kool ning pikapäevatoidu eest saadab arve vald vastavalt kooli pikapäevatoidu hinnakirjale. Pikapäevatoitu saavad süüa ka need lapsed, kes pikapäevatöös ei osale.

Pikapäevarühmade õpetajad Tabasalu koolis 2023/2024:

1a: Kristiina Grünthal, kristiina.grynthal@huviringid.ee

1b: Kati Eirand, kati.eirand@huviringid.ee

1c: Iris Teiter, iris.teiter@huviringid.ee

1d: Ulvi Sedrik, ulvi.sedrik@huviringid.ee

2b, 2c: Reelika Ojatamm, reelika.ojatamm@huviringid.ee

2a, 2d: Anneli Orumaa, anneli.orumaa@huviringid.ee

3-dad klassid: Mendi Liiv, mendi.liiv@huviringid.ee

4-dad klassid: Ülle Tamm ylle.tamm@huviringid.ee tel; Piret Unt piret.unt@huviringid.ee

Pikapäevarühma päevakava Tabasalu Koolis:

12.00 - 12.15 kogunemine pikapäevarühma Pesas nr 4, puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused koolimajas.
12.15 - 13.05 tegevused ja mängud õues (NB! oleme õues iga ilmaga!)
13.05 - 14.00 pikapäevasöök
14.00 - 14.30 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine
14.30 - 16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek
16.00 - 17.00 ühistegevused

Pikapäevarühmade õpetajad Muraste koolis 2023/2024:

1.-3. klassid Kaire Kungla, kaire.kungla@huviringid.ee ja ja Ave-Hedi Luik avehedi@huviringid.ee
Pikapäevarühma kontakttelefon Muraste koolis on 58777723

Pikapäevarühma päevakava Muraste koolis:

12.30 - 13.35 kogunemine pikapäevarühma, puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused koolimajas
13.35 - 13.50 oode
13.50 - 14.00 kogunemine pikapäevarühma
14.00 - 14.30 õueaeg
14.30 - 15.00 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine, vaiksed tegevused
15.00 - 16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek

Pikapäevarühmade õpetajad Harkujärve põhikoolis 2023/2024:

1.-3. klassid Kristi Haukka kristi.haukka@huviringid.ee ja Katrin Rasmann katrin.rasmann@huviringid.ee

Pikapäevarühma päevakava Harkujärve põhikoolis 2023/2024:

13.00-14.00 kogunemine pikapäevarühma, puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused õues
14.00-14.30 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine, vaiksed tegevused
14.30-14.45 oode
14.45-16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile-huviringi minek


Pikapäevarühmade õpetaja Vääna-Jõesuu koolis 2023/2024:

1.-3. klassid Liina Karjahärm liina.karjaharm@huviringid.ee

Pikapäevarühma päevakava Vääna-Jõesuu koolis 2023/2024:

12:30-12:45 kogunemine pikapäevarühma
12:45-13:25 puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused õues
13:25-14.20 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine, vaiksed tegevused
14:20-14:30 pikapäevasöök
14:30-16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile-huviringi minek /noortekeskuse üritustest osavõtt


Pikapäevarühma kuutasu on 15 eurot. Hind ei sisalda pikapäevatoitu.

Pikapäevarühma kodukord

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile pikapaev@huviringid.ee.